Седми национален конкурс
"Най-зелените компании в България"

Официална церемония по награждаване
5 юни 2017

Организатор: b2b Media
Image

За седма година уникалната класация на b2b Media ще оцени и отличи най-зелените компании, опериращи в България. Малки или големи - компаниите могат да кандидатстват, стига да показажат и докажат, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. 

Проучването е уникално за България, като отчита постигането на "зелени" цели и корпоративни стратегии. Допитването е за компаниите, които имат зелени инвестиции и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

Въз основа на опита ни и допитването, проведено през изминалите години, b2b Media ежегодно подобрява критериите в онлайн въпросника, които отправяме към компаниите и техните служители. Ежегодно съвместно с експерти от различни браншове отразяваме  международните тенденции и стандарти в „зелените“ практики.

За повече информация можете да следите и Facebook страницата на събитието.

 

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника

1. Устойчиви политики 

Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на компанията.


2. Зелени практики

Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоотношения с контрагенти.


3. Нормативна уредба

Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в областта на въздействието върху околната среда?


4. Устойчиви инвестиции

Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през 2016 г.


5. Популяризиране на зелените практики

Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността


6. Сертифициране

Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс “Най-зелените компании в България”


7. Управление на ресурсите

Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.


8. Устойчиви инициативи

Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията или в които е взела участие.


9. Изпълнени обещания

Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през 2015 година, са били изпълнени през 2016 година.

Такса за кандидатстване

green awards
 
Удължено ранно кандидатстване до 19 май 2017 година - 300 лв без ДДС
След 19 май 2017 година - 490 лв без ДДС
За стартъпи: 50% отстъпка от таксата

Тежест на основните критерии при оценяването на кандидатурите

Устойчиви политики10%
Зелени практики10%
Нормативна уредба10%
Устойчиви инвестиции10%
Популяризиране на зелените практики10%
Сертифициране10%
Управление на ресурсите10%
Устойчиви инициативи10%
Изпълнени обещания10%
Персонална оценка10%
© 2017 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД