Жури

Председател

Надя Маринова
Надя МариноваГл. редактор на b2b Mediа
Основател на b2b Media, b2b Magazine, biolife.bg, Manifesto.bg, b2b Legal. Инициатор на конкурса “Най-зелените компании в България”, международната конференция “Индустрия и иновации”, “Smart buildings, Smart cities, Smart economy”, наградите Sky Stars и много други национални и международни събития. Мениджърският й опит в областта на медиите включва престижни позиции, като гл. редактор на Darik Radio Burgas, зам. главен редактор на в -к “Пари”, директор икономически предавания на TV Bulgaria On Air и Re:TV, гл. редактор на предаването “Оригиналът” по ТВ 7 и др. Надя е с юридическо и журналистическо образование, както и диплома от London School of PR. Завършила е множество специализации по PR and reputation management, Crisis Management, Media Evaluation, Corporate identity, Brands and brand management, с диплома по “Investigative Business Reporting”. Надя има над 15-годишен опит областта на медии, ПР, комуникации и управлението на телевизионни и радио програми, продукции, печатни издания, онлайн медии, продажби и маркетинг на национално и регионално ниво.

Членове на журито

Д-р Марина Стефанова
Д-р Марина СтефановаДиректор „Устойчиво развитие“ към Българската мрежа на Глобалния договор на ООН
Тя е магистър по право от СУ “Св. Климент Охридски”. Притежава допълнителни квалификации по “Фирмен мениджмънт” и “Административно управление” от Стопанския факултет на същия университет. Има специализация “Въведение в английското и европейското право” към Cambridge University. От 2007 г. e сертифициран консултант е по корпоративна социална отговорност към Организацията за индустриално развитие на ООН. От 2008 г. е член на Огледалния комитет по разработване на международния стандарт по социална отговорност ISO 26 000 към Българския институт за стандартизация. Оттогава е включена и в Работна група 13 към МТСП, която отговаря за разработване и изпълнение на „Национална стратегия по КСО в България”. Активно участва в международни проекти като автор, експерт, лектор и одитор в областта на КСО. Носител на приза “Най–зелена личност”.
Инж. Иван Иванов
Инж. Иван ИвановПредседател на Българската асоциация по водите
Председателят на Българската асоциация по водите (БАВ) инж. Иванов е член на Управителния съвет на Европейската федерация на националните асоциации по ВиК услуги (EUREAU) и Фондация Европейската бенчмаркинг корпорация (EBC Foundation). Представител е на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ Изпълнителен директор е на сдружение „Индустриален клъстер подземна инфраструктура” (ИКПИ). Инж. Иванов завършва Френската гимназия в столицата и Химико-технологичния университет (ХТМУ). Магистър е по бизнес администрация от Франкофонския институт по администрация и управление (IFAG) в София и от Американския университет в България (AUBG). Специализира във Висшия национален институт за химични технологии (ENSIGC) в Тулуза, Франция. Зает е във ВиК сектора от 1999 г. като 11 години работи в „Софийска вода” АД, където заема постовете главен секретар и прокурист.
Арх. Ангел Захариев
Арх. Ангел ЗахариевСъдружник и управител в архитектурното бюро "А и А архитекти"
Архитект Ангел Захариев завършва Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ) в София през 2003 година. През 2004 година се дипломира с похвала в специализация към Института за градско планиране и жилищна политика (IHS) – Еразмус Университет, в Ротердам, Холандия. От 2003 година до 2007 година е редовен докторант към катедра “Градоустройство” на Архитектурния факултет на Университета по архитектура строителство и геодезия в София. През 2005 година заедно с арх. Асен Милев основават архитектурното бюро "А и А Архитекти" ООД. В професионалната си практика е ръководил проектирането на множество мащабни инвестиционни проекти, направили София по-модерен град. Сред тях са емблематичните за столицата - Бизнес Парк София, Капитал Форт, Резиденшъл Парк София, Актив-Галакси. За втора поредна година е член на журито на "Най-зелените компании в България".
Катя Димитрова
Катя ДимитроваПредседател на Българската Асоциация на ПР Агенциите, изявен ПР експерт
Катя Димитрова е председател на БАПРА и съветник по комуникационните въпроси на Българо-Белгийския бизнес клуб у нас. Катя Димитрова се занимава с публични комуникации повече от 20 години. Собственик и управляващ съдружник е на ПР агенция ИнтерИмидж. Катя започва като предприемач с една от първите рекламни агенции за цялостно обслужване в България през 1992 година и следвайки трендовете и изискванията на пазара, отделя ПР услугите на компанията в самостоятелен бранд - ИнтерИмидж - който бързо се утвърждава с отлична пазарна репутация и работи за клиенти като Европейската Комисия, Национална Агенция за Приходите, Посолства на Белгия и Япония, множество корпоративни проекти. Катя Димитрова е Магистър е по Международни Икономически Отношения от УНСС, специализирала е ПР и реклама последователно в Белгия и Германия.
Арх. Борислав Игнатов
Арх. Борислав ИгнатовПредседател на Камарата на архитектите в България
Борислав Игнатов е архитект с пълна проектантска правоспособност в България и щата Ню Йорк, САЩ. Завършил магистратура по архитектура в УАСГ – 1995 г. и в Колумбийския университет в Ню Йорк, 2006 г. През последните 10 години работи по проекти в САЩ, Китай, Русия и България. Носител е на множество призове за иновативна архитектура. Сред тях са награда „Златен век“ 2013 на Министерството на културата, голямата награда на Съюза на архитектите в България за 2012 г., приз „Варна“ за 2012 г., отличие на САБ – Варна за 2011 г. и награда „Сталкер“. През 2010 г. е избран за „Архитект на годината“. Тогава печели и голямата награда на САБ и КАБ. Специализира в съвременното енергоефективно екологично строителство. Проектите му за Къщата дърво и Къщата на равноденствието получават широк национален и международен отзвук и са публикувани в множество световни издания. Къщата дърво е първият български проект, попаднал в алманаха на швейцарското издателство „Браун“ – „1000 европейски архитекти“.
Илиана Павлова
Илиана ПавловаДиректор, Индустрия и околна среда при Българската стопанска камара
Илиана Павлова работи в Център „Чиста индустрия” при Българската стопанска камара от 1996 година. Има висше икономическо образование, както и многобройни обучения по системи за управление по околна среда, качество и безопасност и здраве при работа, нормативни актове по околната среда и др. Илиана Павлова има опит в областта на прилагането на системи за управление по околна среда и качество в предприятия от различни сектори на промишлеността, разработване и внедряване на процедури за следене на промените в законодателството по околна среда и постигане на съответствие, както и разработване на доклади за изпълнение на изискванията. Участва в работата на Технически съвет в неелектрическата област и в Технически комитет 15 "Околна среда" към Български институт за стандартизация. Владе английски език. За първа година е член на журито на Националния конкурс "Най-зелените компании в България".
Мануела Тотева
Мануела ТотеваПредседател на Българското дружество за врзъки с обществеността
Мануела е комуникационен специалист с дългогодишен опит. През последните 10 г. участва пряко в редица проекти в сферата на устойчивото развитие, насочени към опазване на околната среда, "зелен офис", здравословния начин на живот на служителите в една от големите банки в България и в тежката индустрия. През този период активно участва в работата на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН. Завършила е „Връзки с обществеността“ във Факултета по журналистика към СУ, има диплома от Международния банков институт и магистърска степен по "Индустриален мениджмънт" от ХТМУ. Продължава своето образование в CIPR - London и завършва редица специализирани обучения по маркетинг, стратегическо планиране и кризисен мениджмънт в Сърбия, Чехия и Германия. Член на Европейската асоциация на комуникационните директори и на Heidelberg Professional Womens Forum.
Лорита Радева
Лорита РадеваПредседател на комисията по опазване на околната среда в Столичния общински съвет
Лорита Радева завършва висшето си образование завършва в Белоруски Политехнически институт в гр. Минск, Беларус със специалност инженер-механик. Магистърска степен по икономика получава от Университета за Национално и световно стопанство - София, специалност "Международни икономически отношения". Втората си магистратура по екология защитава в Химикотехнологичният и металургичен университет – София, специалност "Опазване на околната среда и устойчиво развитие" - Европейски магистърски курс (2010-2011 г.). Лорита Радева притежава и Сертификат за обучение по „Практически проблеми на процедурите за обществени поръчки” от 2010 година. Радева и председател на постоянната комисия по опазване на околната среда, земеделие и гори; член е на постоянната комисия по устройство на територията, архитектура, достъпна среда и жилищна политика. За първа година е член на журито в Националния конкурс "Най-зелените компании в България".
Йоана Христова
Йоана ХристоваЗам.-кмет в направление „Зелена система, екология и земеползване“ на Столична община
Йоана Христова се занимава с програми и проекти, свързани с околната среда, повече от 15 г. Кариерата й започва в Министерството на околната среда и водите, където се занимава с подготовка по предприсъединителни програми, а по-късно и с екологични проекти по линия на ЕС. В продължение на 7 г. е Национален координатор за България в Европейска агенция по околна среда в Копенхаген, Дания. Била е директор на дирекция „Фондове на Европейския съюз за околна среда“ в Управляващия орган на ОП  “Околна среда 2007-2013“ , както и зам.-председател на Борда на директорите на Фонда за органите на местно самоуправление – Фонд ФЛАГ. Завършила е магистратура по „Международен бизнес и мениджмънт“ в Стопанската Академия „Д.А.Ценов“ – гр. Свищов. Специализирала е в областта на управлението на околната среда и проектния мениджмънт в Берлин, Хайдерабад и Сеул.
© 2017 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД