Специални отличия

Специални награди

Най-добрите компании получават грамота и статуeтка, а някои ще бъдат отличени и със специалните награди на журито и публиката:

  • Награда: "Принос към зелената идея"

  • Награда: "Зелена иновация"

  • Награда: "Зелена инвестиция"

  • Награда: "Устойчиво развитие за „зелена” икономика"

  • Награда: "Безхартиен офис"

  • Награда: "Зелена медия"

  • Награда: "Зелено перо"

  • Награда: "Зелена личност" - награда на публиката

Наградата е предназначена за личност, която е допринесла за популяризиране и налагане на „зелената идея“ в обществото.


Носител на престижния приз "Зелена личност" за миналата година беше Патрик Смитьойс, жител на България и родител на две български момичета, Патрик е едновременно очарован от красотата на земята ни и разочарован от безхаберието, с което тя бива осакатявана. Вероятно заради това темите във филмите му са толкова разнообразни: Истината за българската гора и „Моята лична болка” разкриват както познати, така и сравнително непознати проблеми за българската екология и околна среда, но сякаш съдържат и въпрос - Битката за българската природа, нейната чистота и цялост тепърва започва. Какво ще направим?.

 

Условия за присъждане на специалните отличия

Всички компании, попълнили въпросника избират една от официалните категории на конкурса. Присъждането на специалните отличия е в компетенциите на журито и се преценява на база предоставената информация от кандидатстващите дружества в апликационната форма. Всяка кандидатура може да бъде допълвана със снимков и друг доказателствен материал на email:  office@b2bmedia.bg.

*Кандидатури извън регламентирания срок не се допускат и не се оценяват.

© 2017 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД