За конкурса

За конкурса


За шеста поредна година уникалната класация на b2b Media оцени и отличи най-зелените компании, опериращи в България. Малки и големи компании показаха и доказаха, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин.

Проучването е уникално за България, като отчита постигането на "зелени" цели и корпоративни стратегии. Допитването е за компаниите, които имат зелени инвестиции и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

Въз основа на опита ни и допитването, проведено през изминалите години, b2b Media ежегодно подобрява критериите в онлайн въпросника, които отправяме към компаниите и техните служители. Ежегодно съвместно с експерти от различни браншове отразяваме  международните тенденции и стандарти в „зелените“ практики.

За повече информация можете да следите и Facebook страницата на събитието.

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника към компаниите:

 

1. Устойчиви политики 2015

Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на компанията.


2. Зелени практики

Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоотношения с контрагенти.


3. Нормативна уредба

Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в областта на въздействието върху околната среда?


4. Устойчиви инвестиции 2015

Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през 2015 г.


5. Популяризиране на зелените практики

Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността


6. Сертифициране

Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс “Най-зелените компании в България”


7. Управление на ресурсите

Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.


8. Устойчиви инициативи 2015

Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията или в които е взела участие.


9. Изпълнени обещания 2015

Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през 2014 година, са били изпълнени през 2015 година.

Медии и организации партньори: ЕКОПАК, Savanto, EasynameDo the Right MixCreativegg, ZagorkaPureWater, Aтелие ТРИОН, J-Point GroupФБТИК, ББЛФ, БАИТ, КАБ, БДВО, БАВCSR, БАУХ, БНРКанал 3AgroTV, ECON.bg, сп. Бизнес Лейди, Предприемач, в-к 19 Минути, Fakti.bg, INTERIMAGE, сп. Човешки ресурсиManifesto.bg.

Отзвук

Националният конкурс за зелени компании награди BTV Media Group за "Зелена медия"

Зелена медия

ОТЛИЧАВАТ НАЙ-ЗЕЛЕНИТЕ КОМПАНИИ - AGRO TV

agrotv1

b2b Media връчи Зеленото перо на Живко Константинов от Nova TV

ntv