var sp_preloader = '0'; var sp_gotop = '1'; var sp_offanimation = 'default';

Девети национален конкурс
"Най-зелените компании в България"

Официална церемония по награждаване

7 юни 2019
Best Western Premier Sofia Airport Hotel

Организатор: b2b Media

За девета година уникалната класация на b2b Media ще оцени и отличи най-зелените компании, опериращи в България. Малки или големи - компаниите могат да кандидатстват, стига да покажат и докажат, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. 

Проучването е уникално за България, като отчита постигането на "зелени" цели и корпоративни стратегии. Допитването е за компаниите, които имат зелени инвестиции и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

 

Такса за кандидатстване

green awards
 

Краен срок за изпращане на кандидатурите – 26 май 2019 г.

Такса за ранно кандидатстване до 14 май 2019 – 350 лв. без ДДС.

Такса за кандидатстване след 14 май 2019 – 490 лв. без ДДС.
 

Отстъпка от 50% от таксите за участие получават стартиращи компании "Startups" - (компании с история до 3 год от регистрацията си към 01 май 2019 г. и не повече от 200 000 лева оборот за последната им финансова година).

*Таксата включва участие в конкурса и възможност за получаване на престижно отличие и три пропуска за официалната церемония по награждаването на 30 май 2019 г.

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника

1. Устойчиви политики 

Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на компанията.


2. Зелени практики

Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоотношения с контрагенти.


3. Нормативна уредба

Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в областта на въздействието върху околната среда?


4. Устойчиви инвестиции

Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през 2018 г.


5. Популяризиране на зелените практики

Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността


6. Сертифициране

Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс “Най-зелените компании в България”


7. Управление на ресурсите

Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.


8. Устойчиви инициативи

Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията или в които е взела участие.


9. Изпълнени обещания

Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през 2017 година, са били изпълнени през 2018 година.

Тежест на основните критерии при оценяването на кандидатурите

Устойчиви политики10%
Зелени практики10%
Нормативна уредба10%
Устойчиви инвестиции10%
Популяризиране на зелените практики10%
Сертифициране10%
Управление на ресурсите10%
Устойчиви инициативи10%
Изпълнени обещания10%
Персонална оценка10%
© 2019 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД