Снимки от церемонията 2018

11 май 2018 година, Зала за събития в парка