Българските медии могат да бъдат посланик на добрите идеи,
платформа за тяхното популяризиране и за формирането на по-зелено съзнание в обществото.

 

Специална награда

Изпратете своите журналистически материали или блог публикации на email: office@b2bmedia.bg  най-късно до 26 април 2024 година.

Специална награда

Наградата "Зелена медия" оценява общ проект, реализиран от медията или нейното цялостно поведение.

Изпратете своите номинации на email: office@b2bmedia.bg  най-късно до 26 април 2024 година.

Ще се разглеждат материали, изпратени до 26 април 2024 година

Ще се разглеждат номинации, изпратени до 26 април 2024 година

Повече за специалните медийни отличия

В конкурса се оценяват авторски материали, но също и проекти, които са реализирани от медията.

17

Отличия за автори (журналисти, автори, инфлуенсъри, блогъри, влогъри)

В конкурса се допускат материали, излъчени или публикувани преди 1 април 2024 година.

Насоки относно темите на публикациите или репортажите:

 • Теми, насочени към опазването на околната среда

 • Подобряване на икономиката на страната към повече устойчивост

 • Личен пример за популяризиране на зелената идея

 • Проблеми, свързани с нарушения на заонодателството за опазване на природното богатство

 • Разследвания по повод на еко-нарушения

 • Вдъхновяващи примери за по-устойчиво развитие на бизнеса

16

Отличие за цялостно поведение и инициативи на медията

Наградата "Зелена медия" оценява общ проект, реализиран от медията или нейното цялостно поведение.

 • Политики в медията, насочени към опазването на околната среда
 • Проекти, които въвличат обществото в устойчви инициативи 
 • Поддържане на предавания или рубрики за популяризиране на зелената идея
 • Системни разследвания на проблеми, свързани с нарушения на заонодателството за опазване на природното богатство
 • Кампания за предотвратяване на еко-нарушения