Специални отличия

 

Специални награди

Най-добрите компании получават грамота и статуeтка, а някои ще бъдат отличени и със специалните награди на журито и публиката:

 

  • Награда: "Принос към зелената идея"

  • Награда: "Зелена иновация"

  • Награда: "Зелена инвестиция"

  • Награда: "Устойчиво развитие за „зелена” икономика"

  • Награда: "Безхартиен офис"

  • Награда: "Зелена медия" - номинации се приемат на office@b2bmedia.bg

  • Награда: "Зелено перо" - номинации се приемат на office@b2bmedia.bg

  • Награда: "Зелена личност" - награда на публиката

Наградата е предназначена за личност, която е допринесла за популяризиране и налагане на „зелената идея“ в обществото. 

 

Условия за присъждане на специалните отличия

Всички компании, попълнили въпросника избират една от официалните категории на конкурса. Присъждането на специалните отличия е в компетенциите на журито и се преценява на база предоставената информация от кандидатстващите дружества в апликационната форма. Всяка кандидатура може да бъде допълвана със снимков и друг доказателствен материал на email:  office@b2bmedia.bg.

*Кандидатури извън регламентирания срок не се допускат и не се оценяват.

© 2017 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД