Наградените компании през 2021 година

Наградените компании през 2021 година

Класиране по категории:

Основни категории

 

Дълголетие в устойчивите зелени политики

УКО БЪЛГАРИЯ

 

Автоиндустрия, транспорт и логистика
1. Бер-Хелла Термоконтрол

 

Телекомуникации
1. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ

 

Енергетика, воден сектор
1. ЧЕЗ Разпределение България
2. ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

 

Технологии, IT продукти и услуги
1. Акронис България
2. Коника Минолта Бизнес Солюшънс България
3. Карготек България

 

Индустрия и производствен сектор
1. Антоан Вилл
2. Горубсо - Кърджали
3. МИК-БГ

 

Рециклираща промишленост, управление на отпадъци
1. УКО БЪЛГАРИЯ
2. Орбико България

 

Обществени организации, общини и държавни структури
1. Фондация "Асоциация за развитие на София”
2. ЕКО Своге
3. Община Ямбол

 

Банков сектор
1. Българо-американска кредитна банка

 

Био индустрия, зелен бизнес, бюти индустрия
1. Арома
2. СТАР-БГ.КОМ

 

Хранителна индустрия, сектор „услуги”, търговия 
1. ДЕВИН
2. Загорка 
3. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ

 

Селско стопанство
1. АМИТИЦА

Зелена идея

1. ДЕВИН
2. ShareAScoot – ШЕЪР А СКУТ
3. УниКредит Булбанк

 

Зелен проект
1. БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
2. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ
3. Карготек България

 

Зелен офис
1. Дейта Арт Юръп
2. Акронис България

 

Зелена ПР кампания
1. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ
2. Орбико България

 

Зелена CSR кампания
1. Пощенска банка
2. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Зелена иновация
1. ДЕВИН
2. ShareAScoot – ШЕЪР А СКУТ

Зелена инициатива в условията на пандемия
1. СОЛВЕЙ СОДИ
2. УКО БЪЛГАРИЯ
3. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ

 

Зелено събитие в условията на пандемия
КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ

 

Зелена технология
1. Каолин
2. УниКредит Булбанк
3. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Зелен продукт
1. Холсим България

Зелена образователна инициатива
1. Дентсу Иджис Нетуърк България
2. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ

 

Безхартиен офис
1. УниКредит Булбанк
2. ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ
3. Ейч Ар Ем Сълюшънс

 

Зелена инвестиция
1. Захарни заводи
2. ЗММ Нова Загора
3. Каолин

 

Устойчиви политики в условията на пандемия
1. КАУФЛАНД БЪЛГАРИЯ
2. Билла България

 

Иновация от рециклирани материали 
1. ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Голямата награда
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ

Специални награди

Зелена личност
(в памет на) Атанас Скатов

 

Зелено перо
Предаването “100% будни” на БНТ 1

 

Светлана Трифоновска, в. “Монитор”
материали за иновации в екологично земеделие

 

Велина Петкова, Агровестник 


Пламена Петкова, Агровестник

Иван Върбанов, Нюз БГ Репортер онлайн вестник
Безцеремонна сеч на дървета в ж.к. "Дружба" 1 по поръчка на домоуправители”

Деси БоцеваLupa.bg
Застрояват дюните край Камчия

Лилия Лозанова, кореспондент на „Агровестник“
България може да бъде „Зелената градина на Европа“

Силвия КабаивановаFashion.bg
Какво е устойчива мода и защо е важна

Гергана Караилиева, Framar.bg
ИК „Нова Загора иска да диша“ протестира пред РИОСВ – Стара Загора

Виктория Симеонова, gospodari.com
Разследването за депо "Враждебна", в което вместо строителни отпадъци се изхвърлят тонове пластмаса

Камен Йорданов, блог “kamo69”


Николай Марченко, Биволъ
Разследвания по повод еко-нарушения

 

Зелена медия

bTV Media Group

С какво се отличиха компаниите-участници в 11-то издание, за да достигнат призовите места:

 

Бер-Хелла Термоконтрол печели 1-во място в категория „Автоиндустрия, транспорт и логистика“ за естествено осветление в производството и логистиката, мониторинг на разхода на енергийни ресурси, повторно използване на енергийните източници и оползотворяване на отпадна топлинна енергия от производствените линии.

Теленор България печели 1-во място в категория „Телекомуникации“, 2-ро място в категория „Безхартиен офис“ и 3-то място в категория „Зелена инициатива в условията на пандемия“ за програмата си по околна среда „Управление на телекомуникационно оборудване и хардуер“, чрез която се рециклира остарялото оборудване; системите си за автономно охлаждане, електронните си фактури; проекта си BlueGardens за залесяването на 9 дка площи на територията на цялата страна.

ЧЕЗ Разпределение България печели 1-во място в категория „Енергетика, воден сектор“ за периодично подновяване на авто-парка и специализираната си техника с цел намаляне на въглеродния отпечатък, както и внедряването на дистанционно отчитане и обходи на мрежата чрез дронове.

Водоснабдяване и канализация печели 2-ро място в категория „Енергетика, воден сектор“ за санирането и енергийната ефективност на всички техни административни сгради и плана си за опазване на околната среда.

Акронис България печели 1-во място в категория „Технологии, IT продукти и услуги“ и 2-ро място в категорията „Зелен офис“ за термографско изследване на сградната обвивка и фотоволтаична инсталация на покрива им, за захранваща зарядна станция за електромобили и затова, че използват само стъклени бутилки с минерална вода и хартиени чаши за напитки, а използването на хартия е сведено до минимум.

Коника Минолта Бизнес Солюшънс България печели 2-ро място в категория „Технологии, IT продукти и услуги“ за услугата си „Въглероден неутрален печат“.

Карготек България печели 3-то място в категория „Технологии, IT продукти и услуги“ и 1-во място в категория „Зелен проект“ за дългосрочната си климатична цел да намали въглеродния си отпечатък по цялата верига на стойността поне с 50% до 2030 г., за използването на 30% възобновяема енергия и за своето „еко портфолио“, което се състои от решения, подобряващи устойчивостта на клиентите чрез по-чисти технологии, софтуерни и базирани на кръговата икономика решения.

Антоан Вилл печели 1-во място в категория „Индустрия и производствен сектор“ за  ново поколение устойчиво и социално отговорно производство на дрехи и новата си линия дамско облекло, изработено изцяло от естествени материали.

Горубсо - Кърджали печели 2-ро място в категория „Индустрия и производствен сектор“ за плана си за монитиринг на факторите на околната среда - атмосферен въздух, води, почви, отпадък; за обучения на всички нива в дружеството по програма за опазване факторите на околната среда; за ново оборотно водоснабдяване, намаляващо ползването на промишлена вода с 60%.

МИК-БГ печели 3-то място в категория „Индустрия и производствен сектор“ за енергоспестяващо оборудване, което е довело до намаляване на консумацията на енергия чрез енергийни спестявания в размер на 24,76%.

УКО БЪЛГАРИЯ печели 1-во място в категория „Рециклираща промишленост, управление на отпадъци“, 2-ро място в категория „Зелена инициатива в условията на пандемия“ и награда в категория „Дълголетие в устойчивите зелени политики“ за 100% рециклиране на остатъчните продукти от тяхната дейност.

Орбико България печели 1-во място в категория „Рециклираща промишленост, управление на отпадъци“ и 2-ро място в категория „Зелена ПР кампания“ за 100% дистрибуция на биоразградими компостируеми торбички от картофена консистенция, както и за ежегодно засаждане на дръвчета в цялата страна.

Фондация „Асоциация за развитие на София“ печели 1-во място в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“.

ЕКО Своге печели 2-ро място в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“.

Община Ямбол печели 3-то място в категория „Обществени организации, общини и държавни структури“ за намаляване нивата на ФПЧ10 и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух; проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци; засаждане на 1500 фиданки цер и бор в Лесопарк „Боровец“; залесяване на 5600 фиданки и засаждане на коледни дръвчета.

Българо-американска кредитна банка печели 1-во място в категория „Банков сектор“ за разработването на софтуер за отпускане на бързи безхартиени стокови и потребителски кредити; за финансиране на проекти свързани с възобновяеми енергийни източници.

Арома печели 1-во място в категория „Био индустрия, зелен бизнес, бюти индустрия“ за постигната обща икономия на вода от 70%, постигната обща оптимизация в употребата на природен газ от -89% за последните години и въвеждане в употреба на продуктови опаковки с процентно съдържание на рециклиран материал.

СТАР-БГ.КОМ печели 2-ро място в категория „Био индустрия, зелен бизнес, бюти индустрия“ за използване на рекламен текстил от 100% биологичен памук и рециклирани материали.

Девин печели 1-во място в категория „Хранителна индустрия, сектор „услуги“, търговия“, 1-во място в категория „Зелена идея“ и 1-во място в категория „Зелена иновация“ за производство с нулеви въглеродни емисии, 100% рециклируеми опаковки, наличие на платинов сертификат от Alliance for Water Stewardship и използване на 100% зелена електроенергия в завода в гр. Девин.

Загорка печели 2-ро място в категория „Хранителна индустрия, сектор „услуги“, търговия“ за инвестиция от 430 000 лв. за осигуряване на по-устойчиво производство чрез оптимизация на количеството пластмаса; редуциране на теглото на капачките с над 40%; повторно използване и рециклиране на 100% от отпадъците, генерирани от производството; 70% намаляване на CO2 в резултат на използването на 100% зелени хладилни витрини на пазара и 24% спад на CO2 при логистичните процеси.

Кауфланд България печели 3-то място в категория „Хранителна индустрия, сектор „услуги“, търговия“, 2-ро място в категория „Зелена образователна инициатива“, 1-во място в категория „Устойчиви политики в условията на пандемия“ и награда „Зелено събитие в условията на пандемия“ за положителната стойност, създадена за икономиката и обществото 7 пъти по-висока от стойността на негативните социални и екологични въздействия от дейността си; пестене на пести 88 тона пластмаса годишно; използване на биогориво в над 85% от камионите за превоз на стоки; изграждане на 9 зарядни станции за е-автомобили и 1 за е-велосипеди; инвестиции за 44 млн. лв. в енергийна ефективност.

Амитица печели 1-во място в категория „Селско стопанство“ за опазване плодородието на почвата, устойчиво змемделие и трайно решаване на проблеми.

ShareAScoot – ШЕЪР А СКУТ печели 2-ро място в категория „Зелена идея“ и 2-ро място в категория „Зелена иновация“ за иновативната услуга за споделена градска мобилност с електрически скутери.

УниКредит Булбанк печели 3-то място в категория „Зелена идея“, 2-ро място в категория „Зелена технология“ и 1-во място в категория „Безхартиен офис“ за изпълнения през 2020 ангажимент на групово ниво за намаляване с 60% на емисиите на парникови газове, старт на дигиталната инициатива за засаждане на дърво и отпускане на зелени ипотечни кредити за физически лица и зелени инвестиционни кредити за фирми.

Българска фондова борса печели 1-во място в категория „Зелен проект“ за стартирането на първия и единствен по рода си в България think-tank за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre.

Лидл България печели 2-ро място в категория „Зелен проект“, 1-во място в категория „Зелена ПР кампания“, 2-ро място в категория „Зелена CSR кампания“, 3-то място в категория „Зелена технология“, 1-во място в категория „Иновация от рециклирани материали“ и Голямата награда за инициативата REmove за премахването, събирането и рециклирането на рециклируеми материали; кампания за пластмасовите отпадъци в социалните мрежи, достигнала до над 300 000 потребители; кампанията „Рециклирането има смисъл“, спиране от продажба на пластмасовите изделия за еднократна употреба; оптимизиране на тарелките за прясно месо; зелена технология за боядисване на дрехи, чрез която се постига с до 92% по-малък разход на вода и до 30% по-малък разход на енергия; якета от 100% рециклиран материал; сертифицирани продукти по Global Recycled Standard.

ДейтаАрт Юръп печели 1-во място в категория „Зелен офис“ за проекта си „Green Office“, който е съсредоточен върху редуциране генерирането на отпадъци, въвеждане на зелени практики и насърчаване на екологичния начин на живот.

Пощенска банка печели 1-во място в категория „Зелена CSR кампания“ за проекта „Зелени заедно с Пощенска банка“, намаляване на разходите за хартия с близо 40% за година и специалната рубрика в социалните мрежи „Зелени заедно“.

СОЛВЕЙ СОДИ печели 1-во място в категория „Зелена инициатива в условията на пандемия“ за кампанията „С предпазен колан на задната седалка“, представена през 2020г. в 24 онлайн презентации пред 3300 деца в 17 училища.

Каолин печели 1-во място в категория „Зелена технология“ и 3-то място в категория „Зелена инвестиция“ за въведен в експлоатация изцяло нов филтърно-сушилен цех за стоков каолин.

Холсим България печели 1-во място в категория „Зелен продукт“ за оптимизиране на енергийните разходи и повишаване на относителния дял на влаганите алтернативни горива и материали, намаляване на СО2 емисиите при производството на цимент и употреба на декарбонизирани алтернативни суровини.

Дентсу Иджис Нетуърк България печели 1-во място в категория „Зелена образователна инициатива“ за създаването на социалната инициатива „The Code“, чиято основна цел е да изгради необходимата среда и да подготви учениците от прогимназиалните и гимназиални класове за възможностите на дигиталната икономика.

Ейч Ар Ем Сълюшънс печели 3-то място в категория „Безхартиен офис“ за sHRedy – система за електронно трудово досие, която осигурява изцяло безхартиен процес, цифровизиране и съхраняване на документите и контролиран достъп до информацията.

Захарни заводи печели 1-во място в категория „Зелена инвестиция“ за увеличаване на количеството на биомасата в горивния си микс на 35% енергийно съотношение и пускането в експлоатация на нов фотоволтаичeн парк с мощност 3 MW.

ЗММ Нова Загора печели 2-ро място в категория „Зелена инвестиция“ за изграждане на фотоволтаична електрическа централа за собствено потребление с инсталирана мощност 508 kWp.

Билла България печели 2-ро място в категория „Устойчиви политики в условията на пандемия“ за намаляване на хранителните отпадъци, намаляване на употребата на газ и електроенергия чрез нови инсталации в магазините, както и въвеждането на нова торба за пазаруване - 100% рециклируема и направена от над 80% рециклиран материал.