XIV национален конкурс

"Най-зелените компании в България"

Официална церемония по награждаване

10 май 2024

Организатор: b2b Media

За 14-та година уникалната класация на b2b Media търси устойчивите и ESG лидерите и ще оцени и отличи най-зелените компании, опериращи в България. Малки или големи - компаниите могат да кандидатстват, стига да покажат, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. В предизвикателните времена на последните години, ето че отново предизвикваме бизнесите с устойчиви политики и кампании да подадат своите кандидатури в най-престижната надпревара за Зелени награди.

Компаниите, които са се включили до този момент надвишават 900 и всички те са отчели постигането на "зелени" цели и реализирането на устойчиви корпоративни стратегии.

Събитието е за компаниите, които и през 2023-2024, дори и в условията на бизнес предизвикателства и всевъзможни затруднения, имат зелени кампании, инициативи, инвестиции или устойчво развитие и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

 
29
 
 

Краен срок за изпращане на кандидатурите – 26 април 2024 г.

***

 Такса за кандидатстване

 

Такса за ранно кандидатстване до 19 април 2024 – 480 лв. без ДДС за категория.

Такса за кандидатстване след 19 април 2024 – 650 лв. без ДДС за категория.

 

Възможно е подаването на един и същи проект в две категории.

 Няма ограничения за броя на категориите, в които ще се включи всеки кандидат. Заявките се подават онлайн, на български език. Таксата може да бъде платена преди или след попълване на въпросника. Журито ще разгледа само кандидатури, за които таксите са платени в срок. 

***

 

*Таксата включва участие в конкурса и възможност за получаване на престижно отличие и три пропуска за официалната церемония по награждаването на 10 май 2024 г.

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника

1. Устойчиви политики 

Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на компанията.


2. Зелени практики

Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоотношения с контрагенти.


3. Нормативна уредба

Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в областта на въздействието върху околната среда?


4. Устойчиви инвестиции

Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през изминалата година, предшестваща конкурса.


5. Популяризиране на зелените практики

Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността


6. Сертифициране

Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс “Най-зелените компании в България”


7. Управление на ресурсите

Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.


8. Устойчиви инициативи

Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията или в които е взела участие.


9. Изпълнени обещания

Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през предходната година, са били изпълнени.

Тежест на основните критерии при оценяването на кандидатурите

Устойчиви политики10%
Зелени практики10%
Нормативна уредба10%
Устойчиви инвестиции10%
Популяризиране на зелените практики10%
Сертифициране10%
Управление на ресурсите10%
Устойчиви инициативи10%
Изпълнени обещания10%
Персонална оценка10%
 
Кандидатстването за допълнителните категории става с олекотен въпросник.