XII национален конкурс
"Най-зелените компании в България"

Официална церемония по награждаване

12 май 2022

Организатор: b2b Media

За 12-та година уникалната класация на b2b Media ще оцени и отличи най-зелените компании, опериращи в България. Малки или големи - компаниите могат да кандидатстват, стига да покажат, че наистина постигат промени в своите екологични показатели и развиват бизнеса си по отговорен за природата начин. В предизвикателните времена на последните две години предизвикваме бизнесите с устойчиви политики и кампании да подадат своите кандидатури в най-престижната надпревара за Зелени Оскари.

Компаниите, които са се включили до този момент надвишават 800 и всички те са отчели постигането на "зелени" цели и реализирането на устойчиви корпоративни стратегии.

Събитието е за компаниите, които и през 2021-2022, дори и в условията на бизнес предизвикателства и всевъзможни затруднения, имат зелени кампании, инициативи, инвестиции или устойчво развитие и самоинициират действия и каузи за по–здравословна среда.

 
29
 
 

Краен срок за изпращане на кандидатурите – 29 април 2022 г.

***

 Такса за кандидатстване

 

Такса за ранно кандидатстване до 22 април 2022 – 390 лв. без ДДС за категория.

Такса за кандидатстване след 22 април 2022 – 490 лв. без ДДС за категория.

 

Възможно е подаването на един и същи проект в две категории.

 Няма ограничения за броя на категориите, в които ще се включи всеки кандидат. Заявките се подават онлайн, на български език. Таксата може да бъде платена преди или след подаване на въпросника. Журито ще разгледа само кандидатури, за които таксите са платени в срок.

Отстъпка от 50% получават стартиращи компании "Startups" - (компании с история до 3 год от регистрацията си към 01 април 2022 г. и не повече от 300 000 лева оборот за последната им финансова година).

 

***

 

*Таксата включва участие в конкурса и възможност за получаване на престижно отличие и два пропуска за официалната церемония по награждаването на 12 май 2022 г.

Основни критерии за оценяване, заложени в онлайн въпросника

1. Устойчиви политики 

Конкретни действия за намаляване на вредното въздействие от дейността на компанията.


2. Зелени практики

Засяга вътрешните процеси при използването на продукти и външните взаимоотношения с контрагенти.


3. Нормативна уредба

Познавате ли нормативната уредба, която регламентира вашата дейност в областта на въздействието върху околната среда?


4. Устойчиви инвестиции

Средствата, вложени в устойчиви политики, дейности и инициативи през 2019 - 2020 г.


5. Популяризиране на зелените практики

Комуникация вътре в компанията и навън сред обществеността


6. Сертифициране

Удостоверения, сертификати и други документални източници, издадени от трета страна във връзка с дейността по намаляване на въздействието от дейността на компанията върху околната среда, включително и отличия от Националния конкурс “Най-зелените компании в България”


7. Управление на ресурсите

Програми и дейности, свързани с използването на ресурси в компанията по начин, щадящ околната среда.


8. Устойчиви инициативи

Проекти с екологична насоченост на локално и национално ниво, които са инициирани от компанията или в които е взела участие.


9. Изпълнени обещания

Връзката между думи и дела – кои обещания, дадени през 2018 година, са били изпълнени през 2019 - 2020 година.

 

*Въпросникът е в олекотен вариант за участие в допълнителните категории от 16 - 30 категория.

Тежест на основните критерии при оценяването на кандидатурите

Устойчиви политики10%
Зелени практики10%
Нормативна уредба10%
Устойчиви инвестиции10%
Популяризиране на зелените практики10%
Сертифициране10%
Управление на ресурсите10%
Устойчиви инициативи10%
Изпълнени обещания10%
Персонална оценка10%

Раздели във въпросника за основните категории

Раздели във въпросника за основните категории
 
Кандидатстването за допълнителните категории става с олекотен въпросник.
© 2020 b2b Media е запазена марка на Динамик Медия ЕООД